Wydawca treści Wydawca treści

Koła SITLiD

Zielonogórski Oddział SITLiD liczy 760 członków  zrzeszonych w 21 kołach. Zadaniem kół jest realizacja statutowych celów i zadań SITLiD na terenie działania koła. Siedziby kół zlokalizowane są w poszczególnych nadleśnictwach i RDLP.