Wydawca treści Wydawca treści

Władze Zielonogórskiego Oddziału SITLiD

Najwyższą władzą SITLiD jest Krajowy Zjazd Delegatów. Władzą wykonawczą jest Zarząd Główny, który ze swego składu wyłania Prezydium ZG SITLiD. Do władz naczelnych należą również: • Główna Komisja Rewizyjna, • Główny Sad Koleżeński • Główny Rzecznik Dyscyplinarny. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Zarząd Główny powołuje sekcje branżowe, komisje problemowe, komitety, rady programowe i inne zespoły zgodnie z potrzebą i unormowaniem statutowym. W dniu 26.09.2014r. XXII Krajowy Zjazd Delegatów SITLiD wybrał władze Stowarzyszenia na nową kadencję na lata 2014-2018.

Władze Zielonogórskiego Oddziału SITLiD

– kadencja 2014 – 2017

Zarząd

 

Poczekaj Krzysztof

Przewodniczący

 

Śliwiński Jacek

V-ce przewodniczący

 

Kiełczawa Eugeniusz

Sekretarz

 

Kozłowski Przemysław

Skarbnik

 

Wiler Marta

Członek

 

Zimniewicz Jacek

Członek

 

Gontowicz Edward

Członek

 

Krzeszowiec Artur

Członek

 

Kiewlicz Dariusz

Członek

 

       

Komisja Rewizyjna

Godlewska-Kiewlicz 

Anna

       Przewodniczący

Baranowski Bogdan

Członek

Raczyng Sławomir

Członek

Sąd Koleżeński

Lesser Jan

Przewodniczący

Patalan-Misiaszek Iwona

Członek

Szadkowski Dariusz

Członek